MKARIBIE YEHOVA ZAIDI.

.

17 Kila mtu aishi maisha aliyopangiwa na Bwana, na ambayo ameitiwa na Mungu. .

13, 14.

Tunatangaza kwamba amri ya Mungu kwa watoto Wake ya kuzaana na kujaza dunia imebaki ikizingatiwa.

na ukaidi ni mbaya kama vile sanamu za ibada, kwa sababu umekataa amri ya. . 2.

5.

Preacher: Evangelist BwindiTopic: Amri Kuu Za Mungu (God's Great Commandments)Scripture: Mark 12:29-31, John 14:15-16, John 14:23African Ministry Iowa. Usiape bure kwa jina la Mungu wako. Toleo la pili liko katika Kumbukumbu la Torati 5:1-21.

Tunatangaza tena kwamba Mungu ameamuru kwamba nguvu takatifu za kuzaa ni lazima zitumike tu, kati ya mwanamume na mwanamke, ambao wameoana kihalali. .

.

BWANA (MUNGU WA ISRAEL ALIYE HAI)ASEMA: 1 Mungu akanena maneno haya yote akasema, 2 Mimi ni Bwana, Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya.

Amri za Mungu ni nini? Kupitia Neno lake, Biblia, Yehova anatupa amri mbalimbali zilizo wazi. Kwa sababu mwili hauwezi kutii mapenzi ya Mungu.

Hatimaye, kunamaanisha kuwa mtu anayetenda ukweli na. “Kumpenda Mungu humaanisha hivi, kwamba tuzishike amri zake; na bado amri zake si mzigo mzito.

.
3.
Mhubiri anamwambia mwanafunzi huyo kwamba kadiri upendo wake kumwelekea Yehova ulivyokua, ndivyo alivyochochewa kutii amri za Mungu.

.

4 Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini.

. 3. [1] Mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoa katika nchi ya misiri katika nyumba ya utumwa usiwe na miungu mingine ila mimi.

Watu huwa wanapatikana katika mahali ambapo wanapaswa kuabudu, ni muziki gani wanapaswa kuimba katika ibada, na jinsi ibada yao inavyoonekana kwa watu. III. Watoto wana wajibu wa kutii wazazi wao, wazazi wana wajibu wa kuwafundisha watoto wao kwa njia za Mungu. . .

7 Yohana anaeleza kwamba kumpenda Mungu kunamaanisha hivi: “Tuzishike amri zake.

. 7.

1:21, 27-36; Kumb 7:2-4; 9:5; Yos 24:14-24).

Hatimaye, kunamaanisha kuwa mtu anayetenda ukweli na.

Eleza kwa nini ni muhimu kuendelea kupata ujuzi juu ya Yehova Mungu.

Katoliki: Amri za Mungu.

Amri hizi ni zangu, M&M 1:24.